Redeschidere Sala Tronului

Redeschidere Sala Tronului

Ridicată la sfârșitul secolului al XV-lea, în stil renascentist, Marea Sală a Tronului a străbătut veacurile și a dat Cetății Făgărașului însemnătatea unui edificiu grandios respectat și admirat de generații de principi, domnitori, de călători.
În această impresionantă sală, denumită în documente și Marele Palat, au fost primite soliile din Ţara Românească şi din Moldova, ale marelui hatman al Poloniei, ori ale Porții. Tot aici și-a desfășurat lucrările Dieta Transilvaniei și a fost acceptată Diploma Leopoldină, care a servit drept Constituţie a Transilvaniei până la 1848.
Între anii 1948-1960 a fost închisoare comunistă. De atunci, vreme de o jumătate de secol, Sala Tronului a rămas o încăpere degradată, închisă, fără o destinație stabilită.
Aceste încăperi combină eleganţa şi frumuseţea interioarelor de epocă cu flexibilitatea spaţiilor care permit organizarea de conferinţe, simpozioane, prezentări bilaterale sau internaţionale, sesiuni de team-building-uri, şi training, workshop-uri, evenimente naţionale şi internaţionale.

În cele ce urmează este prezentat un videoclip conținând o comparație înainte și după restaurare.

.